感染科

衛教單張編號:77302223v
 
Những Điều Cần Biết Về Chăm Sóc Và Biện Pháp Bảo Vệ Cách Ly Đối Với Người Bệnh Bị Phát Hiện Vi Khuẩn Đa Kháng Thuốc
檢出多重抗藥性菌種病人之照護注意事項及隔離防護措施 柳營版(越南文)
By 感染科 | April, 2024

I. “Vi khuẩn đa kháng thuốc” (MDRO) là gì?
“Vi khuẩn đa kháng thuốc” thường là vi khuẩn kháng thuốc đối với nhiều loại kháng sinh. Trên thực tế, loại vi khuẩn này có khả năng kháng thuốc đối với rất nhiều loại kháng sinh, thậm chí chỉ một hoặc hai loại kháng sinh hiện có là có hiệu quả. Các vi khuẩn gây bệnh thường gặp, bao gồm: Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus, Escherichia coli v.v...
II. Tại sao phát hiện ra “vi khuẩn đa kháng thuốc” (MDRO)?
Người bệnh dễ bị nhiễm những vi khuẩn này và thậm chí bị nhiễm trùng do khả năng miễn dịch thấp, nằm viện dài ngày hoặc nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
III. Người nhà chăm sóc, khách đến thăm có bị lây nhiễm không?
Không, bởi vì nói chung những người có khả năng miễn dịch bình thường có khả năng bảo vệ miễn dịch cá nhân, và không dễ bị lây nhiễm khi tiếp xúc với người bệnh có vi khuẩn đa kháng thuốc. Vì vậy, chỉ cần tuân theo các biện pháp bảo vệ thì không phải lo lắng về việc lây nhiễm.
IV. Để tránh lây lan nguồn lây nhiễm tại bệnh viện giữa người bệnh, nhân viên y tế và thậm chí là khách đến thăm, bắt buộc phải thực hiện các biện pháp bảo vệ và những điều cần chú ý sau đây:
 • (I) Trong thời gian người bệnh nằm viện
  • Cần thực hiện nghiêm ngặt “Các biện pháp bảo vệ tiếp xúc và cách ly”: Rửa tay, đeo găng tay và thay áo cách ly, để ngăn ngừa vi khuẩn kháng thuốc lây sang người bệnh khác.
  • Khi cần thiết, giường bệnh phải được di chuyển kết hợp theo chính sách của Bệnh viện, phải được đặt riêng lẻ hoặc tập trung cố định tại phòng bệnh để thống nhất chăm sóc.
  • Trong thời gian cách ly, nếu không cần thiết về mặt y tế, cố gắng giảm thiểu các hoạt động bên ngoài phòng bệnh, để tránh lây nhiễm chéo.
  • Sử dụng bất cứ đồ dùng nào đều không được dùng chung với người khác.
  • Vui lòng phân loại rác vào thùng rác trong phòng bệnh, không được mang ra ngoài phòng bệnh.
  • Không được tái sử dụng áo cách ly; không được tùy ý giũ ga trải giường và quần áo của người bệnh sau khi thay ra. Tất cả ga trải giường và quần áo phải vứt ngay vào thùng áo bẩn chuyên dụng có khả năng lây nhiễm trong phòng bệnh, không được tùy ý vứt vào phòng áo bẩn.
 • (II) Sau khi người bệnh về nhà
  • Sau khi xuất viện về nhà, vẫn phải thực hiện tự quản lý sức khỏe, nhưng không cần đặc biệt áp dụng biện pháp cách ly.
  • Nếu cần vào Cơ sở chăm sóc dài hạn sau khi trở về nhà, thì phải chủ động thông báo cho Cơ sở chăm sóc dài hạn để tạo điều kiện tiến hành “Các biện pháp bảo vệ tiếp xúc và cách ly”, và bố trí giường bệnh thích hợp cho người bệnh.
 • (III) Khách đến thăm
  • Tránh đến thăm hoặc ở lại không cần thiết, những người có khả năng miễn dịch kém (người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ) cố gắng tránh đến thăm người bệnh.
  • Phải rửa tay kỹ trước và sau khi thăm hỏi, chăm sóc người bệnh hoặc sau khi cởi áo cách ly và găng tay. Sau khi rửa tay, tránh chạm lại vào thành giường, tay nắm cửa v.v..., để tránh bị môi trường tái ô nhiễm.

~諮詢電話~
│柳營奇美│電話:(06)622-6999轉77372
│柳營奇美│電話:(06)622-6999轉77372