藥劑部

衛教單張編號:A5500030
 
ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้ยาหยอดตาและยาป้ายตา
眼藥水及眼藥膏使用須知
By 藥劑部 Pharmacy | January, 2021

คณะกรรมการอาหารและยาเลขทะเบียนที่: 118
วิธีการใช้
 • เมื่อท่านรับยาแล้ว ขอให้ตรวจดูชื่อยาหยอดตาและยาป้ายตาที่ท่านได้รับมาว่าเป็นชื่อเดียวกับชื่อยาที่อยู่บนซองยาหรือไม่
 • ก่อนการใช้ยา กรุณาล้างมือทั้งสองข้างของท่านให้สะอาด ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ขอให้ถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อน
 • ขอให้ท่านแน่ใจก่อนว่า ยาที่จะใช้ป้ายตา หรือใช้หยอดตานั้นใช้กับดวงตาข้างใด
ยาหยอดตา
 • หากยาหยอดตาเป็นยาลักษณะแขวนตะกอน ก่อนการใช้ยาขอให้เขย่าขวดให้ยาละลายทั่วๆกันก่อน
 • ทำความสะอาดสิ่งสกปรกโดยรอบบริเวณดวงตาให้สะอาดก่อนการใช้ยา
 • เอนศรีษะไปด้านหลัง ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือค่อยๆดึงหนังตาบนและล่างออก ดวงตาจับจ้องที่ปากขวด เมื่อใกล้จะถึงดวงตา ให้หยอดยาลงในตาขาวและกระพุ้งเปลือกตาล่าง
 • หลังจากหยอดตาแล้ว ดวงตามองลงด้านล่างและปล่อยมือที่ดึงหนังตาออก ปิดตาไว้สัก 1-2 นาที ค่อยๆกรอกลูกตาไปมา โดยใช้นิ้วมือกดเบาๆตรงมุมด้านในของเปลือกตา (ใกล้บริเวณจมูก) (ตามรูปภาพ2) ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ยาหยอดตาไหลลงท่อจมูกไปสู่ลำคอได้ ส่งผลให้เกิดการดูดซึมยาซึ่งอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้
 • ในระหว่างการหยอดยา ให้เอนศรีษะไปด้านหลัง ให้อยู่ในท่าเงยหน้ามองเพดาน
 • หลังจากหยอดตาแล้ว เช็ดคราบยาบริเวณโดยรอบดวงตาให้แห้งสะอาด
ยาป้ายตา
 • ให้ผู้ป่วยเหลือบตาขึ้นข้างบน แล้วดึงหนังตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง (ดั่งรูปภาพ1) บีบยาป้ายตาออกมาเล็กน้อย(ขนาดเท่ากับเมล็ดข้าว) ป้ายจากด้านในไปนอกตรงด้านในของเปลือกตาล่าง
 • หลังป้ายตาแล้วให้ดึงเปลือกตาบนลงมาทับปิดเปลือกตาล่าง และค่อยๆปิดตา
 • สามารถนวดเบาๆบนเปลือกตาได้ หรือกลอกลูกตาไปมา (แต่ห้ามใช้แรงกดลงบนลูกตา) เพื่อเกลี่ยยาให้คลุมลูกตาได้ทั่วถึงกัน
ข้อควรระวัง
 • ขณะหยอดตาหรือป้ายตานั้น หลีกเลี่ยงไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสเข้ากับขนตาหรือเปลือกตา เพื่อป้องกันไม่ให้ยาหยอดตาเกิดการป้นเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย
 • ถ้าหยอดตาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปในคราวเดียวกัน แนะนำให้ทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 5 นาที หากใช้ยาป้ายตาตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในคราวเดียวกัน แนะนำให้ทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 10 นาที
 • หากใช้ทั้งยาหยอดตาและยาป้ายตาในคราวเดียวกัน ให้ใช้ยาหยอดตาก่อนถึงค่อยใช้ยาป้ายตา ยาที่ใช้ทั้งสองให้ทิ้งระยะห่าง 5-10 นาที
 • ยาที่รักษาโรคสายตาสั้น อาจเกิดอาการตาสู้แสงไม่ได้ โดยทั่วไปให้ใช้หยอดตาก่อนเข้านอน ใช้ยาครั้งแรกอาจมีอาการระคายเคืองได้(เช่นสายตาพร่ามัว) จะใช้เวลาในการปรับสายตาประมาณ 3 วัน
 • อย่าใช้ยาร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อซึ่งกัน
 • หลังหยอดตาค่อยๆปิดตาลง ใช้แรงกระพริบตาอาจทำให้ยาไหลลงสู่ท่อจมูกได้
ข้อควรทราบในการเก็บรักษายา
 • ขอให้ปิดฝาขวดยาให้แน่น เก็บยาไว้ในสถานที่เย็น หลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิสูงหรือที่มีแสงแดดส่องถึง หากไม่ได้สั่งเป็นพิเศษไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้เย็น
 • ยาใช้ทางตาที่เปิดใช้แล้ว พยายามใช้ให้หมดภายในหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่ง ยาหยอดตาที่เก็บและใช้อย่างถูกวิธี หลังการเปิดใช้แล้วอาจเก็บใช้ได้นานถึง3เดือน
 • หากพบว่ายาหยอดตายังไม่ถึงกำหนดวันหมดอายุ แต่มีสียาเปลี่ยนแปลงไป หรือมีแขวนตะกอนที่ไม่ปกติ ควรรีบทิ้งไป อย่านำกลับมาใช้
※ หากท่านมีปัญหาทีเกียวข้องกับการใช้ยา กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ทีสายด่วนปรึกษาสอบถามการใช้ยา
หรือปรึกษากับเภสัชกรหรือแพทย์ทีรักษาท่าน
 •  สายด่วนสอบถามปรึกษาการใช้ยา:
  • โรงพยาบาลฉีเหม่ย: 06-2812811 (ต่อ53101-53102,53112)
  • โรงพยาบาลหลิ่วอิ๋งฉีเหม่ย: 06-6226999 ( ต่อ 73101)
  • โรงพยาบาลเจียหลี่ฉีเหม่ย: 06-7263333 (ต่อ 33111)
 •  สายด่วนสอบถามปรึกษาการใช้ยา:
  • Chi Mei Medical Center:druginfo@mail.chimei.org.tw
  • Chi Mei Hospital, Liouying:clh5500@mail.chimei.org.tw
  • Chi Mei Hospital, Chiali:cch5500@mail.chimei.org.tw
 •  เว็บไซต์ตรวจสอบการค้นหาเกียวกับยา 

~諮詢電話~
│奇美醫院│電話:(06)281-2811轉53101~2、53112
│柳營奇美│電話:(06)622-6999轉73101
│佳里奇美│電話:(06)726-3333轉33111
│奇美醫院│
電話:(06)281-2811轉53101~2、53112
│柳營奇美│
電話:(06)622-6999轉73101
│佳里奇美│
電話:(06)726-3333轉33111