藥劑部

衛教單張編號:A5500029
 
ข้อควรทราบในการใช้ยาไนโตรกลีเซอริน Nitroglycerin ชนิดอมใต้ลิ้น
Nitroglycerin耐絞寧舌下錠藥物使用須知
By 藥劑部 Pharmacy | January, 2021

คณะกรรมการอาหารและยาเลขทะเบียนที่: 42
ชื่อยาภาษาจีน ส่วนประกอบที่สำคัญ ชื่อยาภาษาอังกฤษ ปริมาณ รูปลักษณ์ภายนอกของยา
ไน้เหย่าหนิงเสอเซี้ยะติ้ง Nitroglycerin ไนโตรกลีเซอริน ไนโตรสแตท อาร์ 0.6mg/เม็ด
สรรพคุณ
ยาไนโตรกลีเซอรินชนิดอมใต้ลิ้นช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือด สามารถป้องกันหรือบรรเทาอาการจากหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ (เช่นอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น หรือหายใจยากลำบาก เป็นต้น)
วิธีการใช้
เมื่อเกิดอาการของหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ ให้ใช้ยาไนโตรกลีเซอรีน อมไว้ใต้ลิ้น 1 เม็ด (ไม่วางบนลิ้น หรือ อมภายในแก้ม) หากใช้ยาไปแล้ว 5 นาทีอาการยังไม่ทุเลา ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว ในระหว่างทางไปพบแพทย์ ทุก 5 นาทีให้อมยาซ้ำครั้งละ1 เม็ด รวมยาเม็ดแรกที่ใช้อมใต้ลิ้นให้ใช้ยาต่อเนื่องได้มากสุด 3 เม็ดเท่านั้น และแจ้งให้แพทย์ทราบว่าท่านได้ใช้ยาไนโตรกลีเซอรีนชนิดอมใต้ลิ้นไปแล้ว
ข้อควรระวัง
 • ขณะอมยาไว้ใต้ลิ้นควรอยู่ในท่านั่งหรือยืนซึ่งจะส่งผลต่อฤทธิ์ยาได้มากที่สุด เพราะเมื่อยาออกฤทธิ์แล้วผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหัว เวียนหัวขึ้นมาได้ แนะนำให้ผู้ป่วยขณะใช้ยาหากเป็นไปได้ควรอยู่ในท่านั่ง หากท่านอยู่ในท่านั่งแล้วแต่ยังคงมีอาการปวดหัว เวียนหัวอยู่ ให้หายใจเข้าลึกๆหลายครั้งจากนั้นให้เอนตัวไปข้างหน้า และก้มศรีษะให้อยู่ตรงกลางของหัวเข่าทั้งสองเพื่อบรรเทาอาการที่ไม่สบายนั้น
 • หากท่านเคยใช้ยาไนโตรกลีเซอรีนชนิดอมใต้ลิ้นแล้วเกิดอาการข้างเคียง กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนล่วงหน้า
 • สำหรับสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยความดันโลหิตต่ำ ผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว หรือผู้ป่วยโรคไต กรุณาแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนล่วงหน้า
 • หลังการใช้ยาอาจก่อให้เกิดอาการเวียนศรีษะ หรือปวดหัว เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของยาที่เห็นได้โดยทั่วไป เมื่อใช้ยาแล้วควรหลีกเลี่ยงการทำงานกับเครื่องจักร หรือขับรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการทำงานที่ต้องใช้สมาธิเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
 • หลังการใช้ยาภายใน 5-10 นาที ห้ามรับประทานอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่
 • ทุกครั้งที่เปิดขวดยานำยาออกมานั้น กรุณาอย่าเทยาออกมาครั้งละหลายๆเม็ด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ยาเกิดความชื้น การวางยาไว้ในมือเป็นเวลานานเกินไป แล้วเทกลับเข้าไปในขวดยาใหม่ทำให้ฤทธิ์ยาเสื่อมสภาพได้ หลังจากนำยาออกมาใช้แล้วให้รีบปิดฝาให้สนิท
 • สำหรับยาอมใต้ลิ้นตัวนี้ห้ามใช้ร่วมกับยาตัวอื่น เช่น ยาไวอากร้า (Viagra®),ยาเลวิต้า (Levitra®) และยาเซียลิส(Cialis®)
หากในระหว่างการใช้ยาเกิดอาการข้างเคียงตามด้านล่างนี้ กรุณารีบกลับไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด
เกิดอาการแพ้ เช่น เกิดผดผื่น ,ลมพิษ, บริเวณปากหรือลำคอมีความรู้สึกเจ็บแสบ และบวม ,หายใจลำบาก,
ริมฝีปากหรือเล็บเป็นสีฟ้า, ไม่รู้สึกตัว ,การมองเห็นพร่ามัว ,ปากแห้ง,เกิดอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง หรือหัวใจเต้นช้าลง
หากในระหว่างการใช้ยาเกิดอาการข้างเคียงตามด้านล่างนี้ กรุณาแจ้งให้แพทย์ของท่านทราบ
เมื่อเกิดอาการหน้าแดงบนใบหน้าอย่างต่อเนื่อง คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น กรุณาติดต่อแพทย์ ,เภสัชกรของท่าน
หรือรีบกลับไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด
วิธีการเก็บรักษายา
 • ยาไนโตรกลีเซอรินชนิดอมใต้ลิ้นควรเก็บไว้ในขวดยาเดิม อย่านำมาแบ่งเก็บไว้เองตามใจชอบ หากตัวยาสัมผัสเข้ากับอากาศ ความชื้น หรือความร้อนเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้ตัวยามีประสิทธิภาพลดลงได้ หากเปิดใช้งานแล้ว หลังการใช้ทุกครั้งขอให้รีบปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น เพื่อรักษาประสิทธิภาพของตัวยาไว้
 • ขอให้เก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้องหลีกเลี่ยงจากแสงสว่าง ให้หลีกเลี่ยงการเก็บยาไว้ในตู้เย็น หรือตู้ยาในห้องน้ำ
 • ยาไนโตรกลีเซอรินชนิดอมใต้ลิ้นหากใช้ยาอย่างถูกต้องตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้นและเก็บรักษายาได้อย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะสามารถรักษาประสิทธิภาพของตัวยาได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้บนขวดยา
 • กรุณาเก็บยาไว้ในสถานที่ที่เด็กเอื้อมมือไปไม่ถึง
※ หากท่านมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนปรึกษาสอบถามการใช้ยา
หรือปรึกษากับเภสัชกรหรือแพทย์ที่รักษาท่าน
 •  สายด่วนสอบถามปรึกษาการใช้ยา:
  • โรงพยาบาลฉีเหม่ย: 06-2812811 (ต่อ53101-53102,53112)
  • โรงพยาบาลหลิ่วอิ๋งฉีเหม่ย: 06-6226999 ( ต่อ 73101)
  • โรงพยาบาลเจียหลี่ฉีเหม่ย: 06-7263333 (ต่อ 33111)
 •  สายด่วนสอบถามปรึกษาการใช้ยา:
  • Chi Mei Medical Center:druginfo@mail.chimei.org.tw
  • Chi Mei Hospital, Liouying:clh5500@mail.chimei.org.tw
  • Chi Mei Hospital, Chiali:cch5500@mail.chimei.org.tw
 •  เว็บไซต์ตรวจสอบการค้นหาเกียวกับยา 

~諮詢電話~
│奇美醫院│電話:(06)281-2811轉53101~2、53112
│柳營奇美│電話:(06)622-6999轉73101
│佳里奇美│電話:(06)726-3333轉33111
│奇美醫院│
電話:(06)281-2811轉53101~2、53112
│柳營奇美│
電話:(06)622-6999轉73101
│佳里奇美│
電話:(06)726-3333轉33111