護理部

衛教單張編號:A3000103v
 
Tổn thương do trượt ngã, bạn có biết hay không Hỗ trợ phòng ngừa trượt ngã
跌倒傷害你干災 預防跌倒作伙來(越南文)
By 護理部、8B病房 | October, 2023

Trượt ngã là những tai nạn thường phát sinh đối với người bệnh nằm viện, nguyên nhân thường gặp là do chóng mặt hoặc kiệt sức khi hoạt động, tự xuống giường vào ban đêm, từ chối người chăm sóc ở bên cạnh và nhà vệ sinh, mặt sàn ướt trơn. Trượt ngã có thể gây chảy máu phần đầu, gãy xương và tổn thương rách da v.v..., hãy tự mình kiểm tra những trường hợp dễ gây trượt ngã sau đây, và đánh dấu  vào ô trống □.
 Bước đi không vững (chóng mặt, choáng váng hoặc sử dụng dụng cụ hỗ trợ).
 Rối loạn ý thức hoặc bồn chồn bất an.


 Từng phát sinh trượt ngã.


 Tần suất xuống giường đi vệ sinh cao (đái dắt, tiêu chảy).
 Thị giác kém ảnh hưởng chức năng sinh hoạt.
 TSử dụng thuốc an thần, thuốc ngủ.

 Không có người chăm sóc, không có người chăm sóc cố định.
Từ kết quả đánh giá của bạn, hạng mục đánh dấu vào chỗ trống tổng cộng có:
  •  0 hạng mục: Cần chú ý an toàn trong hoạt động thường nhật.
  •  (Gồm cả) 1 hạng mục trở lên: Nghĩa là có nhân tố nguy hiểm trong hoạt động.
    •  PCần chú ý an toàn trong hoạt động thường nhật.
    •  PCần chú ý an toàn hoạt động phòng ngừa trượt ngã.

~諮詢電話~
│奇美醫院│電話:(06)281-2811轉55891-3
│柳營奇美│電話:(06)622-6999轉77732
│佳里奇美│電話:(06)726-3333轉33060-1
│奇美醫院│
電話:(06)281-2811轉55891-3
│柳營奇美│
電話:(06)622-6999轉77732
│佳里奇美│
電話:(06)726-3333轉33060-1