感染科

衛教單張編號:A7302003
 
Những điều cần chú ý khi chăm sóc và Biện pháp bảo vệ cách ly đối với bệnh nhân bị phát hiện có vi khuẩn đa kháng thuốc
檢出多重抗藥性菌種病人之照護注意事項及隔離防護措施(越南文)
By 感染科 | August, 2020

“Vi khuẩn đa kháng thuốc” (MDRO) là gì?
“Vi khuẩn đa kháng thuốc”, là vi khuẩn kháng thuốc đối với một loại kháng sinh trở lên. Trên thực tế loại vi khuẩn này thông thường đều có tính kháng thuốc đối với rất nhiều loại kháng sinh, thậm chí kháng sinh hiện có chỉ tồn tại một hoặc hai loại hiệu quả. Vi khuẩn gây bệnh thường gặp, bao gồm: Các vi khuẩn như tụ cầu vàng, vi khuẩn acinetobacter baumannii, trực khuẩn mủ xanh, cầu khuẩn tràng, trực khuẩn đại tràng v.v…
Vì sao kiểm tra phát hiện “vi khuẩn đa kháng thuốc” (MDRO)?
Bệnh nhân nằm viện do giảm sức đề kháng, nằm viện thời gian dài hoặc nằm Phòng chăm sóc đặc biệt mà dễ khiến cho các loại vi khuẩn này sinh trưởng và thậm chí gây truyền nhiễm.
Người nhà chăm sóc hoặc khách đến thăm có bị truyền nhiễm không?
Không, bởi vì người có sức đề kháng bình thường, do có sức miễn dịch của bản thân bảo vệ, và không bởi tiếp xúc với bệnh nhân có vi khuẩn đa kháng thuốc mà dễ dàng bị truyền nhiễm, cho nên chỉ cần tuân thủ nghiêm các quy định của Biện pháp bảo vệ, thì không cần lo lắng sẽ bị truyền nhiễm.
Để tránh nguồn truyền nhiễm tại Bệnh viện truyền nhiễm giữa bệnh nhân, nhân viên công tác và thậm chí khách đến thăm, bắt buộc tuân thủ Biện pháp bảo vệ và những điều cần chú ý dưới đây:
(1)Trong thời gian bệnh nhân nằm viện :
  • Phải nghiêm khắc tuân thủ “Biện pháp tiếp xúc, cách ly, bảo vệ”: Thường xuyên rửa sạch tay, đeo găng tay và mặc quần áo cách ly, để ngăn chặn vi khuẩn kháng thuốc truyền sang cơ thể bệnh nhân khác.
  • Khi cần thiết, phải phối hợp với chính sách Bệnh viện di rời giường bệnh, cần cách ly một mình hoặc tập trung vào phòng bệnh cố định, thống nhất chăm sóc.
  • Trong thời gian cách ly, không phải trường hợp điều trị cần thiết, cố gắng giảm thiểu hoạt động ngoài trời của bệnh nhân, và tránh truyền nhiễm cho nhau.
  • Bất kỳ đồ dùng nào cũng đều không được dùng chung với người khác.
  • Hãy đổ rác thải vào thùng rác truyền nhiễm trong phòng bệnh, không được mang ra ngoài phòng bệnh.
  • Sau mỗi lần chăm sóc xong, quần áo cách ly không sử dụng lại làm nguyên tắc; ga giường, quần áo của bệnh nhân sau khi thay xong, không được tùy ý vẩy phủi. Toàn bộ khăn ga chăn và quần áo hãy lập tức vứt vào trong thùng quần áo bẩn chuyên dùng trong phòng bệnh, không được trực tiếp vứt vào phòng quần áo bẩn.
(2)Sau khi bệnh nhân trở về nhà :
  • Sau khi ra viện trở về nhà, vẫn phải tiến hành tự quản lý sức khỏe, nhưng không cần đặc biệt chấp hành Biện pháp cách ly.
  • Nếu sau khi về nhà, trường hợp cần vào Cơ sở chăm sóc lâu dài, thì phải chủ động thông báo cho Cơ sở chăm sóc lâu dài, để tiện tiến hành "Biện pháp tiếp xúc, cách ly, bảo vệ", và sắp xếp thích hợp cho bệnh nhân.
(3)Khách đến thăm :
  • Tránh khách đến thăm và người chăm sóc không cần thiết, trường hợp sức đề kháng thấp (người già hoặc trẻ nhỏ) thì cố gắng tránh đến thăm bệnh nhân.
  • Trước và sau khi thăm hỏi hoặc chăm sóc bệnh nhân, hoặc sau khi cởi bỏ quần áo cách ly và găng tay thì phải rửa sạch tay. Sau khi rửa tay thì tránh tiếp xúc với lan can giường bệnh, tay cầm cửa phòng v.v…, để tránh ô nhiễm môi trường.

~諮詢電話~
│奇美醫院│電話:(06)281-2811轉53730
│柳營奇美│電話:(06)622-6999轉77372
│佳里奇美│電話:(06)726-3333轉33733
│奇美醫院│
電話:(06)281-2811轉53730
│柳營奇美│
電話:(06)622-6999轉77372
│佳里奇美│
電話:(06)726-3333轉33733