感染科

衛教單張編號:77302009
 
Wastong paghugas ng kamay
洗手步驟(菲律賓文)
By 感染科 | July, 2020

Sa oras ng pagtatrabaho:
bawal magsuot ng anu mang klaseng alahas. Katulad ng relos, singsing at iba’t ibang klaseng abubot sa kamay
Oras sa paghugas ng kamay:
Dry rinse 20-30 segundo
Wet rinse 40-60 segundo
Panatilihing malinis ang ating mga kamay sa 5 hakbang
Isang hindi nakikitang banta ang mga mikrobyong nakatago sa ating mga kamay. Panatilihing malinis ang ating mga kamay upang maiwasan ang impeksyon sa loob ng ospital !
1. Bago humawak sa pasyente
Tuwing lalapit sa pasyente, maghugas muna ng kamay bago hawakan ang pasyente.
2. Bago Magsimula maglinis / germ free operation
Maghugas muna ng kamay bago isagawa ang paglinis/aseptikong pamamaraan.
3. Pagkatapos itapon ang dumi ng pasyente
Kung sakaling mahawakan ang likido mula sa katawan ng pasyente, kailangan kaagad na maghugas ng kamay. Kung nakasuot ng guwantes, tanggalin ang guwantes at maghugas ng kamay.
4. Pagkatapos hawakan ang pasyente
Pagkatapos mahawakan ang pasyente at ang mga paligid nito, kailangang maghugas muna ng kamay bago umalis.
5. Pagkatapos mahawakan ang kapaligiran ng tinitirhan ng pasyente
Pagkatapos mahawakan ang mga kagamitan o kasangkapan sa paligid ng pasyente, maghugas muna ng kamay bago umalis kahit na hindi nahawakan ang pasyente.

~諮詢電話~
│柳營奇美│電話:(06)622-6999轉77370
│柳營奇美│
電話:(06)622-6999轉77370